Газ України
Газ України
 
Головна Мапа сайту Написати листа
 


Урядовий порталУрядовий портал
Нафтогаз УкраїниНафтогаз України
Підприємства з газопостачання та газифікаціїПідприємства з газопостачання та газифікації
ПрАТ "Макіївкагаз"

Адреса: 86125, Донецька обл., м.Макіївка, вул.Артема,1
Телефон,факс: (0623) 22-35-03
E-mail makgaz.@makgaz.dc.ukrtel.net

Забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання міста Макіївка та експлуатацію газопроводів і газового обладнання здійснює ПрАТ по газопостачанню та газифікації "Макіївкагаз".

Мета дiяльностi ПрАТ "Макiївкагаз" - безаварiйне та безперебiйне газопостачання споживачів м. Макіївка з метою одержання прибутку шляхом виконання комплексу робiт з експлуатацiї системи газопостачання, газифiкацiї, проектування, будiвництва та ремонту газових мереж, усiх видiв виробничої, торгiвельної, комерцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi, що дозволенi чинним законодавством, для задоволення суспiльних потреб у послугах ПрАТ "Макiївкагаз".

Виробнича база та адмiнiстративне примiщення розташовані у Центрально-Мiському районi мiста Макiївки на площi 1,434 га.

Рішенням Загальних зборів акціонерів з 28 квітня 2011року змінене найменування Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Макіївкагаз» на Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Макіївкагаз».

Споживачі ПрАТ "Макіївкагаз" - це 102,6 тис. абонентів населення, 459 промислових споживачів і інших суб'єктів господарської діяльності.

Експлуатація розгалуженої системи газових мереж і споруд на них у м.Макіївка здійснюється в складних гірничо - геологічних умовах, що значною мірою ускладнює їхнє технічне обслуговування.

Досвідчені, висококваліфіковані працівники структурних підрозділів акціонерного товариства щодня за будь-яких погодних умов готові оперативно локалізувати або ліквідувати аварійну ситуацію, забезпечити технічне обслуговування та ремонт газопроводів, споруд на них, газового устаткування.

Iсторiю пiдприємства було започатковано у 1937 роцi створенням Управлiння газового господарства для забезпечення газопостачання м.Макiївки коксовим газом.

Постановою Макiївської мiськради вiд 8 вересня 1943 року було засновано трест "Макгаз", головною метою якого було вiдновлення зруйнованих вiйною побутових газових мереж та споруд, а також подальша газифiкацiя мiста.

З 1960 року промисловi та комунально-побутовi пiдприємства, а також житловi будинки були переведенi на забезпечення природним газом.

Подальший розвиток системи газопостачання вiдбувався згiдно з генеральним планом газифiкацiї мiста.

В умовах формування ринкової економіки, відповідно до вимог сучасного розвитку країни, проводилась реорганізація акціонерного товариства «Макіївкагаз». На виконання Указу Президента України вiд 15.06.93 р. №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" згiдно з Постановою КМУ вiд 05.07.93 р., якою затверджено Положення "Про порядок корпоратизацiї пiдприємств", наказом Держкомнафтогазпрому вiд 14.03.94 р. №115 на базi державного пiдприємства газопостачання та газифiкацiї "Макiївкагаз" утворено ВАТ "Макiївкагаз".

Колектив акціонерного товариства "Макіївкагаз"освоює нові технології. Так, в 2003 р. вперше в Україні, як експеримент, підприємство "Макіївкагаз" виконало роботи з монтажу поліетиленового газопроводу середнього тиску на підроблюваних територіях довжиною 4.5 км до ЗАТ "Ханжонківський завод древесних плит".

Здійснюється активна інвестиційна діяльність по реалізації «Програми підвищення ефективності обліку споживання природного газу населенням».

На І етапі Програми у 2005-2006 рр. створено Сервісний центр з повірки та ремонту побутових газових лічильників та комплекс заходів по введенню в експлуатацію дублюючого автоматизованого комплексу обліку газу на ГРС «Північна».

У 2007 році на ІІ етапі Програми вперше в Україні, як експеримент, акціонерне товариство "Макіївкагаз" встановило 2000 газових лічильників із системою передоплати (смарт - картами). Ці лічильники призначені для обліку споживання газу та контролю за проведенням платежів.

Встановлення лічильників газу Gallus 2002 з системою передоплати Талексус Газ забезпечило:
- підвищення рівня оплати абонентами за спожитий природний газ на 142%;
- зменшення трудовитрат контролерів зі зняття показань лічильників газу;
- в цілому зміцніло дисципліну розрахунків за спожитий природний газ.

Протягом 2008 р. у рамках інвестиційної Програми житловий фонд м.Макіївки було оснащено лічильниками газу у кількості 206 од.

У 2011р. акціонерне підприємство «Макіївкагаз» продовжує виконання інвестиційної Програми з безкоштовного встановлення лічильників газу абонентам, де газ використовується комплексно, в т.ч. для опалення.

Акціонерне товариство проводить велику цілеспрямовану роботу з розвитку системи газопостачання. Так, тільки за останні 5 років загальна довжина розподільчих мереж збільшилась на 197,5 км, кількість газифікованих квартир зросла майже на 3,2 тис., , а газових приладів – на 5,5 тис. одиниць. В 2 рази зросла кількість встановлених побутових газових лічильників.

Безперебійну та безаварійну роботу складного технологічного комплексу газопостачання м.Макіївка забезпечує колектив високопрофесійних фахівців. На підприємстві працює 534 працівників, з них 316 жінок, у складі 22 структурних підрозділів.

Основними видами виробничо-господарської діяльності акціонерного товариства «Макіївкагаз» є:
-розподіл природного газу;
-постачання природного газу за регульованим тарифом;
-реалізація зрідженого газу;
-інша діяльність, що включає:
* газифікацію об’єктів, встановлення газового обладнання ;
* ремонт та обслуговування газового обладнання та мереж системи газопостачання ;
* будівництво газових мереж ;
* реалізацію газового обладнання ;
* проектні роботи;
* пусконалагоджувальні роботи, врізання, обрізання;
*постачання пари та гарячої води.

Чистий доход (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) склав:
-2008р. – 155907,0 тис.грн.;
-2009р. - 80825,0 тис.грн.;
-2010р. – 90661,0 тис.грн.

Фінансові результати від діяльності до оподаткування склали:
-2008р. - 1885,0 тис.грн.;
-2009р. - -3518,0 (збиток) тис. грн.;
-2010р. – 4997,0 тис.грн.

Питома вага за видами діяльності в загальному обсязі реалізації продукції наведена в таблиці:


Види діяльностіПитома вага у загальному обсязі,%
1В с ь о г о за 2010 р.
100,0
у тому числі:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
- транспортування природного газу розподільними мережами
- постачання природного газу
- реалізація зрідженого газу
- інша діяльність:
59
10
12
19

Основним ліцензованим видом діяльності є транспортування природного газу розподільними мережами – 59,0% у загальному обсягу робіт та послуг.

Обсяги та структура споживачів послуг з транспортування природного газу у 2010 р. наведено у таблиці:

СпоживачіОбсяг, млн. м³Питома вага, %
1Усього спожито:260,8 100
в тому числі:
1.1промисловими підприємствами76,429
1.2населенням86,033
1.3підприємствами теплокомуненерго95,437
1.4бюджетними установами3,01


Управління поточною діяльністю Товариством здійснює Правління ПрАТ «Макіївкагаз» у складі:

    Керівництво
    Телефон
      Адреса електроної пошти
Голова Правління
Саркісов Геннадій Олександрович
(0623)28-53-04sarkisov@makgaz.dc.ukrtel.net
Головний інженер
Анастасов Володимир Анатолійович
(0623) 22-22-38anastasov@makgaz.dc.ukrtel.net
Заступник голови Правління з обліку та розрахунків за природний газ
Бондаренко Сергій Федорович
(0623) 22-30-83bond@makgaz.dc.ukrtel.net
Заступник голови Правління з обліку та використання фінансових ресурсів
Грушник Антоніна Олександрівна
(0623) 22-30-83grushnik@makgaz.dc.ukrtel.net
Головний бухгалтер
Чекар Ріта Анатоліївна
(0623) 22-34-43ipatova@makgaz.dc.ukrtel.net
Головний економіст
Демешко Людмила Єгорівна
(0623) 22-21-72peo@makgaz.dc.ukrtel.net
 
 
© ГазУкраїни, 2008
Розробка: Віадук-Телеком
Дочірня компанія "Газ України"
вул. Шолуденка, 1
04116, м. Київ
тел: (044) 537-0538
melnik@gasukraine.com.ua